Bogy_of_Mei_Tse_Ai_Chuan_Cheng_Jung_Wu_2yrs_2mo.jpg

Progenies of Bogy of Mei Tse Ai Chuan Cheng Jung Wu(Boogie)

 • Dog ID: 31210
 • Sex: Dog
 • Birth Date: 2009-01-06
Canton_Apollo_Bello_1yr_4.5lbs_47001.jpg
Am Ch Canton Apollo Bello
 • Dog ID: 47001
 • Title: Am Ch
 • Sex: Dog
 • Birth Date: 2011-11-26
Canton_Apollo_Belvedere_8.25lbs_3yr_4mo_4674.jpg
Canton Apollo Belvedere
 • Dog ID: 47002
 • Sex: Dog
 • Birth Date: 2011-11-26
Canton_Baby_Bush__3270_3mo_2lbs_6-6_47509.jpg
Canton Baby Bush
 • Dog ID: 47509
 • Sex: Dog
 • Birth Date: 2013-01-15
Canton_Baby_Cake_1.8lbs_1yr_1mo__9473.jpg
Canton Baby Cake
 • Dog ID: 47510
 • Sex: Bitch
 • Birth Date: 2013-01-15
Canton_Boodie_Doodle_7mon_1wk_6lbs_P6-6_9534_.jpg
Canton Boogie Doodle
 • Dog ID: 50917
 • Sex: Dog
 • Birth Date: 2014-01-21
Canton_Boogie_Strut_7mo_1wk_5lbs_P6-6_9482_.jpg
Canton Boogie Strut
 • Dog ID: 50918
 • Sex: Dog
 • Birth Date: 2014-01-21
Canton_Carmen_Miranda_3.6lbs_at_1yr_1mo_4080.jpg
Canton Carmen Miranda
 • Dog ID: 47520
 • Sex: Bitch
 • Birth Date: 2012-12-26
Canton_Dazzling_Jewel_1yr_2mo_5574_.jpg
Canton Dazzling Jewel
 • Dog ID: 49168
 • Sex: Bitch
 • Birth Date: 2013-05-14
Canton_Dazzling_Treasure_1yr_2mo_3wk_5.8lbs_6517.jpg
Canton Dazzling Treasure
 • Dog ID: 49167
 • Sex: Bitch
 • Birth Date: 2013-05-14
red_8x10.jpg
Canton Debbie Reynolds
 • Dog ID: 50971
 • Sex: Bitch
 • Birth Date: 2014-03-03
Canton_Sweet_As_Honey_2mo_2wk_2lbs_2544.jpg
Canton Desmond Dragon
 • Dog ID: 50927
 • Sex: Dog
 • Birth Date: 2014-03-03
Canton_Freida_Brown_2.2lbs_3mo_3wk_P6-6_6616.jpg
Canton Frederick
 • Dog ID: 51615
 • Sex: Dog
 • Birth Date: 2014-12-14
Canton_Honey_Suckle_2yr_11mo_45037.jpg
Canton Honeysuckle
 • Dog ID: 45037
 • Sex: Bitch
 • Birth Date: 2011-04-13
Canton_Life_is_Wonderful_1yr_5mo_2.85lbs_5992.jpg
Canton Life is Wonderful
 • Dog ID: 49675
 • Sex: Bitch
 • Birth Date: 2013-10-13
Canton_Locomotion_1_____1.5yr_47021.jpg
Canton Locomotion
 • Dog ID: 47021
 • Sex: Dog
 • Birth Date: 2011-11-27
 • Rank: 161
Canton_Luna_4.18lbs_5261.jpg
Canton Luna
 • Dog ID: 47022
 • Sex: Bitch
 • Birth Date: 2011-11-27
Canton_Sabreur_2.2lbs_49616.jpg
Canton Sabreur
 • Dog ID: 49616
 • Sex: Dog
 • Birth Date: 2013-08-13
Canton_Sailorman_1.8lbs_2mo_49715.jpg
Canton Sailorman
 • Dog ID: 49715
 • Sex: Dog
 • Birth Date: 2013-08-13
Canton_Shelah_Shelly_3mo_3wk_P6-6_5460_A.jpg
Canton Shelah Shelley
 • Dog ID: 49681
 • Sex: Bitch
 • Birth Date: 2013-10-27
Canton_Sue_Lyon_1yr_5lbs_2nd_46117.jpg
Canton Sue Lyon
 • Dog ID: 46117
 • Sex: Bitch
 • Birth Date: 2011-10-02
Coral_Adelfa_of_Canton_6325_47561.jpg
Coral Adelfa of Canton
 • Dog ID: 47561
 • Sex: Bitch
 • Birth Date: 2013-01-09
Coral_Dance_d_Bogie_1.76lbs_2mo_2wk_49614.jpg
Coral Dance d Boogie
 • Dog ID: 49614
 • Sex: Dog
 • Birth Date: 2013-08-04
Coral_Paradigm_2mo_2wk_1.4lbs_47417.jpg
Coral Paradigm
 • Dog ID: 47417
 • Sex: Dog
 • Birth Date: 2012-08-11
Coral_Peabody_2mo_2wk_1.6lbs_47418.jpg
Coral Peabody
 • Dog ID: 47418
 • Sex: Dog
 • Birth Date: 2012-08-11
Coral_Pentheus_2mo_2wk_0.9lbs_47419.jpg
Coral Pentheus
 • Dog ID: 47419
 • Sex: Dog
 • Birth Date: 2012-08-11
Coral_Philomena_of_Canton_1yr_1mo_2.6lbs_47420.jpg
Coral Philomena of Canton
 • Dog ID: 47420
 • Sex: Bitch
 • Birth Date: 2012-08-11
Coral_Primrose_of_Canton_1mo_4wk_1.1lbs_47421.jpg
Coral Primrose of Canton
 • Dog ID: 47421
 • Sex: Bitch
 • Birth Date: 2012-08-27
Coral_Prospector_1mo_4wk_1.1lbs_47422.jpg
Coral Prospector
 • Dog ID: 47422
 • Sex: Dog
 • Birth Date: 2012-08-27