Athena_of_Mei_Tse_Ai_Chuan_Cheng_Jung_Wu_1yr_2mo_3lbs_47474.jpg

Pedigree of:
Athena of Mei Tse Ai Chuan Cheng Jung Wu

  • Dog ID: 47474
  • Sex: Bitch
  • Birth Date: 2012-07-15